Om oss

Sommer 2011

Chorus ble stiftet i 1981, da sanger og sangpedagog Harald Bjørkøy samlet sanginteresserte venner og kjente for å starte et kor. Tanken var blant annet at det skulle være et “inspirasjonskor” som skulle bidra til at ny kormusikk ble skrevet, publisert og framført. Mange sangglade mennesker har opp gjennom årene vært sangere Chorus, blant annet flere solister, musikere og komponister vi i dag samarbeider med. Chorus har gjennom årene bestilt flere verk og vært “forsøkskor” for komponister som etter hvert har etablert seg som anerkjente skapere av kormusikk. Blant dem finner vi Arne Dagsvik, Odd Johan Overøye, Petra Bjørkhaug og Kim Andre Arnesen. I tillegg til å framføre “jomfruelig” kormateriale, har Chorus også hatt mange flotte koropplevelser i samarbeid med en rekke andre kor og musikere, og med svært variert repertoar.

Helt fra den spede starten ønsket Chorus å utføre oppdrag med høy musikalsk kvalitet. Koret har høy kunstnerisk ambisjon, men ingen bestemte formelle kompetansekrav til sangerne. Det aller viktigste er ekte sangglede og vilje til å lære. Men notekunnskap er en stor fordel, og alle som ønsker å bli med, må prøvesynge for dirigenten.

For at personer utenfor Trondheimsområdet kunne bli med, ble det tidlig lagt opp til en kveldsøvelse annenhver uke i tillegg til noen øvingshelger, og arbeidet ble delvis prosjektbasert. Denne arbeidsformen har koret beholdt siden.

Kortur til Tyskland 2018

Chorus har en stabil medlemsmasse på rundt 35-45 aktive sangere. I dag er yngste medlem rundt 30 år, mens de eldste har passert 70. At mennesker i ulike livsfaser jobber musikalsk sammen, har alltid vært en styrke for koret. Gjennomsnittsalderen har steget litt gjennom årene, da flere av de opprinnelige sangerne fra 1981 fremdeles er med, noe som vitner om inspirasjon og trivsel. Korånden er likevel fortsatt ung.

Koret har kristen forankring, uten å være knyttet til noen bestemt organisasjon. Vi står fritt til selv å velge repertoar, konsertarenaer og samarbeidspartnere, og det er stor bredde i både sjangre og sammenhengene det fremføres i. Eksempler på dette er operaperler i samarbeid med TrønderOperaens kor og brødrene Bjørkøy, joik og åndelige samiske tekster av og med Frode Fjellheim, julekonserter med Hanne Krogh, Bachs oratorium og viser av Evert Taube med Lars Klevstrand. I tillegg fremfører koret samtidsmusikk, større kirkemusikkverk i samarbeid med andre kor og ny og gammel folkemusikk med dyktige musikere.

Foruten mange konsertprosjekter har koret spilt inn to CD-er og gjort en rekke opptak for NRK TV og radio. Vi har deltatt i korkonkurranser i inn- og utland, og fått flere gode plasseringer.