Fellesøvelse: Magnificat

Sted: KVT Vi øver først stemmer på Omnes generationes Fra 12.00 øver vi Magnificat (sats 1,4,7) felles med Lørdagsskolens vokalensemble og pianist Siv Fjellvang. SISTE TIME ØVER VI SANDELL. (Ta med alle sangene.)

Øvelse

Vår frue kirke Kongens gate 5,Trondheim

Torsdag 4/11 følger vi denne planen i Vår Frue kirke: 18.15-19.15: Petra, Odd, Johan Live, Randi.Gjennomgang av sanger med cello. Avtaler om forspill/mellomspill.19.15-19.30: Koroppvarming19.30: Gjennomgang av sangene i rekkefølge, med Kristins og Tors introduksjoner. Kor møter senest kl.19.10! Ha alle noter i riktig rekkefølge. Vi har kirka til 22.00, men er så effektive som vi kan.

Øvelse

Byåsen VGS Selsbakkvegen 34,Trondheim

Øvelse

Byåsen VGS Selsbakkvegen 34,Trondheim

Øvelse

KVT. Vi øver salmer /liturgi til gudstjenesten 4/9 + egne korsanger (Rutter: Go forth into the world + Bjørkhaug/Arrebo: Hvo som vil bygge i den høyestes bo

Øvelse på Byåsen vgs

Byåsen vgs. Vi øver til gudstjenesten 4.september. All liturgi, salmer + bibelsk salme (øv godt på tekst!), Go forth into the world og Hvo som vil bygge.

Øvelse

Byåsen vgs. Vi øver fra Magnificat av Bach: Gloria in exceksis Deo (en av de tre tilleggssatsene), Magnificat (1,sats) og Sicut locutus est