Hvem gjør hva i Chorus:

Dirigent: Randi Flåøien Lundemo

Leder: Tove Aune Eskelund

Kasserer: Siri Walstad

Styremedlem: Per Sødal

Styremedlem: Marit Anzjøn

Styremedlem: Eva Kinn

Øvrige ansvarsområder for kormedlemmer:

Søknader offentlig støtte: Jørn Heggset

Web-redaktør: Heike Freese

For informasjon om Chorus, kontakter du oss via høyremenyen.

Utviklet av Imaker as