Om Chorus

Litt om koret vårt

Chorus ble stiftet i 1981. Da samlet Harald Bjørkøy sanginteresserte venner og kjente for å starte et nytt kor. Det ble starten for Chorus, og tanken var at koret skulle være et "inspirasjonskor". Blant medlemmene i det nyetablerte koret var det også dirigenter, musikkledere og musikkstudenter. For at personer utenfor Trondheimsområdet kunne bli medlemmer, ble det lagt opp til en kveldsøvelse annenhver uke i tillegg til noen øvingshelger, og arbeidet ble i stor grad prosjektbasert. Denne arbeidsformen har koret beholdt siden.

En annen sentral tanke var at koret skulle bidra til at ny kormusikk ble skrevet, publisert og framført. Chorus har gjennom årene vært "forsøkskor" for flere komponister, som etter hvert har etablert seg som dyktige skapere av kormusikk. Blant dem finner vi Arne Dagsvik, Odd Johan Overøye og Petra Bjørkhaug. I tillegg til å framføre "jomfruelig" kormateriale har Chorus hatt flotte koropplevelser i samarbeid med en rekke andre kor og med ulike repertoar.

Helt fra sin spede start ønsket Chorus å utføre oppdrag med høy musikalsk kvalitet. Koret har høy kunstnerisk ambisjon, uten at det legger for store begrensninger på opptak av sangere. Det aller viktigste er ekte sangglede og vilje til å lære. Notekunnskap er en fordel, men ingen absolutt forutsetning for å kunne begynne i koret. Mange sangglade mennesker har opp gjennom årene vært innom Chorus, og flere har valgt musikken som levevei. Mange studenter har vært innom koret gjennom sin studieperiode i Trondheim. Flere solister, musikere og komponister vi i dag samarbeider med, er tidligere kormedlemmer.

Chorus har en stabil medlemsmasse på 35-45 aktive sangere. Det at mennesker i ulike livsfaser jobber musikalsk sammen har vært en styrke for koret. I dag er yngste medlem under 20 år, mens den eldste har passert 60. Gjennomsnittsalderen har steget litt gjennom årene, da flere av de opprinnelige sangerne fra 1981 fremdeles er med, noe som vitner om inspirasjon og trivsel. Korånden er likevel fortsatt ung.

Koret har kristen forankring, uten å være knyttet til noen bestemt organisasjon. Det har alltid stått fritt til å velge repertoar, konsertarenaer og samarbeidspartnere, og det er stor bredde i både repertoar og sammenhengene det fremføres i. Eksempler på dette er: operaperler i samarbeid med TrønderOperaens kor og brødrene Bjørkøy, fremføring av joik og åndelige, samiske tekster av og med Frode Fjellheim og viser av Evert Taube med Lars Klevstrand som solist. I tillegg fremfører koret samtidsmusikk, større kirkemusikkverk i samarbeid med andre kor og framfører også ny og gammel folkemusikk med dyktige musikere.

Foruten mange konsertprosjekter har koret spilt inn to CD-er og gjort en rekke opptak for NRK TV og radio. Vi har deltatt i korkonkurranser i inn- og utland og fått flere gode plasseringer.


For informasjon om Chorus, kontakter du oss via høyremenyen.

Utviklet av Imaker as