Norsk sangerforum

Chorus er medlem i Norsk sangerforum. Det er en landsomfattende organisasjon for korsang i Norge og et nettverk for enkeltkor og distriktsorganisasjoner, enkeltpersoner og festivaler.

Organisasjonen er medlem av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund og samarbeider med musikkrådet lokalt, regionalt og sentralt. Norsk sangerforum samarbeider med andre kororganisasjoner, øvrige musikkorganisasjoner og FONOKO (Foreningen Norske Kordirigenter) i dirigentspørsmål.

Se: http://www.sangerforum.no/

For informasjon om Chorus, kontakter du oss via høyremenyen.

Utviklet av Imaker as